Poznámky

 • Děti do 5 let včetně ZDARMA v doprovodu rodičů musí mít vlastní čipovou kartu, kterou si lze vyžádat na pokladně.
 • Pro držitele ZTP platí ceny seniorského jízdného.
 • Školní a jiné organizované skupiny mají povinnost doložit jmenný seznam včetně dat narození.
 • Skipasy jsou nepřenosné, nesmějí být půjčovány ani přeprodávány.
 • Ceny jsou uvedeny včetně DPH, provozovatel si vyhrazuje právo na změny v ceníku.
 • Při zakoupení rodinného jízdného musí být prokázána rodinná příslušnost​.
 • Při nákupu dětské, juniorské a seniorské jízdenky je nutné předložit doklad s datem narození (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz zdravotního pojištění).

Provozní doba

 • Začátek provozu lanovky Horní Domky a vleků v 8.30 h.
 • Začátek provozu lanovky Lysá hora v 8.30 h.
 • Konec provozu na všech zařízeních v 16.00 h.
 • Provozní doba pokladen: 8.15–16.30 h.

Upozornění!

 • Čipové karty jsou zálohovány částkou 50 Kč.
 • Čipové karty lze vrátit:
  – v pokladně do 16.30 hodin
  – do vraceče čipových karet u hlavní pokladny
 • Na lanové dráze Horní Domky A1 je v zimním období přeprava možná pouze s lyžemi nebo snowboardem na nohou. Mimořádné jízdy pro pěší v 8.20 a v 16.00 hodin.
 • Při zpáteční jízdě na lanovce Lysá hora A5 lze použít pouze jízdenky „Zpáteční jízda“.
 • Nevystavujte jízdenku nadměrnému teplu, magnetickému poli a mobilnímu telefonu, mechanicky nepoškozujte, nepřehýbejte. Náhrada za poškozené a zablokované jízdenky je zpoplatněna.
 • Náhrada nevyužitého jízdného je poskytována v případě, že kapacita přepravních zařízení klesne o více než 50 % po dobu delší než 1,5 hodiny. Za ztracené a poškozené jízdenky se náhrady neposkytují.
 • Zakoupením jízdenky a využitím práva k přepravě se cestující zavazuje respektovat smluvní přepravní podmínky, pokyny pro cestující, pokyny pracovníků dopravního zařízení a pokyny vyjádřené formou značek (piktogramů).
 • Při nedodržování smluvních přepravních podmínek, pokynů pro cestující a pokynů pro uživatele lyžařských tratí, zejména při předbíhání a při jízdě mimo vyznačené sjezdové tratě, si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit takového účastníka z přepravy.